slider1

Welcome to AccessPress Parallax!

A full featured parallax theme - and its absolutely free!

Read More

slider2

Amazing multi-purpose parallax theme

Travel, corporate, small biz, portfolio, agencies, photography, health, creative - useful for anyone and everyone

Read More

Về Chúng Tôi

Trùng Khánh Thủy điện Thiết bị Công ty TNHH (CHPE) đặc biệt là làm việc cho Cung cấp Bộ thiết bị thủy điện và dịch vụ. Được hỗ trợ bởi Chúng tôi-có công nghệ mới và tiên tiến từ học viện đặc biệt, trường đại học và là sản xuất có uy tín.

CHPE HAS đủ khả năng và kinh nghiệm phong phú để thiết lập thiết kế đầy đủ các thiết bị thủy điện, tính toán các thông số liên tục và các trang thiết bị, chọn các loại thiết bị trong công nghệ và kinh tế, làm cho phụ trợ cơ sở và vật liệu phù hợp với yêu cầu thiết bị selon kỹ thuật và kinh tế, giao thông vận tải, thực hiện hoặc giám sát lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử các thiết bị đầy đủ, công nhân vận hành tàu cho khách hàng, Cung cấp các kỳ hạn dài sau bán hàng dịch vụ và như vậy.

CHPE khẳng định để thực hiện các nguyên lý của “Chất lượng đầu tiên, khách hàng tối cao”. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt, công nghệ tiên tiến và dịch vụ đẳng cấp “A” để được cung cấp.

Liên Hệ

Công Ty Công Ty Thiết Bị Thủy Điện Trùng Khánh

Văn Phòng Tại Hồ Chí Minh

Địa Chỉ :  So 23 , Duong 14, KP 2, Phuong Hiep Binh Chanh, Quan Thu Duc, TP Ho Chi Minh, Viet Nam
Điện Thoại : +84(0)9 3949 3828
Email hoangxuanpc@gmail.com
Company Name Chongqing Hydropower Equipment Co.,Ltd.
Register address : No. 2 Wanshou Road, Nan`an District, Chongqing City, China
Office Address : No. 1 Jinshan Branch Road, Nan`an District, Chongqing City, China
Post Code : 400060
Tel : +86-23-6280 9967
Fax : +86-23-6298 2682
Email market@cchpe.netchpe@foxmail.com
Web : http://www.cchpe.net

[ufbl form_id=”2″]