Hợp tác cùng Nepal, Indian , Vietnam…

Hợp tác cùng Nepal, Indian , Vietnam…

Hợp tác thủy điện cùng Nepal, Indian , Vietnam…

Công ty CHPE có nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác, cung cấp máy móc  thủy điện cho những quốc gia Nepal, Indian , và cả Vietnam

Friendly and happy cooperation

Save

Save

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *