Đào tạo vận hành

Đào tạo vận hành

Kể từ khi thiết bị công nghệ tạo ra rất phức tạp và khó khăn để làm chủ, để cho khách hàng nắm bắt được công nghệ tốt hơn và mang lại cho các thiết bị phát huy càng sớm càng tốt để có được lợi ích kinh tế cao nhất, công ty đã thành lập một hệ thống đào tạo của người dùng. Nó được tổ chức mỗi năm một lần để đào tạo các nhân viên cao cấp quản lý, nhân viên kỹ thuật cấp cao, và công nhân màn hình bảo trì và hoạt động của nhà máy điện. Nội dung chính của đào tạo bao gồm giới thiệu chuyên ngành của các thiết bị phát điện, mô tả của công nghệ sản xuất và bố trí của thất bại điển hình với một sự nhấn mạnh về thiết kế, công nghệ, bảo dưỡng và bố trí những thất bại của các sản phẩm của chúng tôi. Bằng cách giao tiếp lẫn nhau ngay tại chỗ hoặc như hỗ trợ bằng cách minh họa các sản phẩm bê tông, các học viên có thể nắm bắt các sản phẩm của công ty chúng tôi càng sớm càng tốt và chúng tôi đã nhận được bình luận tích cực từ người dùng của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *