Liên Hệ

Công Ty Công Ty Thiết Bị Thủy Điện Trùng Khánh

Văn Phòng Tại Hồ Chí Minh

Địa Chỉ :  So 23 , Duong 14, KP 2, Phuong Hiep Binh Chanh, Quan Thu Duc, TP Ho Chi Minh, Viet Nam
Điện Thoại : +84(0)9 3949 3828
Email hoangxuanpc@gmail.com
Company Name Chongqing Hydropower Equipment Co.,Ltd.
Register address : No. 2 Wanshou Road, Nan`an District, Chongqing City, China
Office Address : No. 1 Jinshan Branch Road, Nan`an District, Chongqing City, China
Post Code : 400060
Tel : +86-23-6280 9967
Fax : +86-23-6298 2682
Email market@cchpe.netchpe@foxmail.com
Web : http://www.cchpe.net

[ufbl form_id=”2″]