Pit Turbine

Pit Turbine

Tuabin hố, mà là một biến thể của tuabin bóng đèn, cũng tìm thấy ứng dụng của nó trong phạm vi đầu từ 1,5 đến 10 m đơn vị công suất dưới 15 MW. Các máy phát điện (với một hộp số tốc độ gia tăng) được chứa trong các hố thượng nguồn. hiệu quả của nó là tốt hơn so với S-loại máy tuabin hình ống và chi phí của nó là thấp hơn so với đơn vị bóng đèn hình ống.
Các cấu hình hố có lợi thế là dễ dàng truy cập đến tất cả các thành phần thiết bị, đặc biệt là các khớp nối của tuabin và tốc độ increaser, các increaser tốc độ riêng của mình và máy phát điện. Điều này tạo điều kiện kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa.
tuabin hình ống của chúng tôi là khác nhau, từ 1,5 m đến 10 m cột nước, 50KW để 8MW trong năng lực, và 0,4 đến 5,5m, đường kính Á hậu.

Save

Save

Save

Save

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *