Thiết bị chuyển mạch điện áp cao ngoài trời Chongqing

Thiết bị chuyển mạch điện áp cao ngoài trời Chongqing

Thiết bị chuyển mạch điện áp cao ngoài trời Chongqing

Cung cấp tất cả các thiết bị chuyển mạch điện áp cao ngoài trời thương hiệu Chongqing , cung cấp tận nhà sản xuất không thông qua các nhà trung gian nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng

40.5kV Outdoor SF6 CB 33kV Outdoor Substion
35kV, 33kV Outdoor Disconnector 35kV,33kV Outdoor Current Transformer
35kV,33kV Outdoor Potential Transformer 132kV Outdoor Switchyard

Save

Save

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *