Vấn đề gì xảy ra khi cột nước hiện tại cao hơn cột nước thiết kế ??

Vấn đề gì xảy ra khi cột nước hiện tại cao hơn cột nước thiết kế ??

Vấn đề gì xảy ra khi cột nước hiện tại cao hơn cột nước thiết kế ??

Thường thì ở Việt Nam vào mùa mưa một số nơi lượng nước sẽ tăng lên đang kể dẫn đến cột nước trong các dập thủy điện dân cao . Như vậy , với cột nước cao hơn thiết kế thì sẽ xảy ra vấn đề gi ? bộ phận thiết bị nào sẽ bị ảnh hưởng ? và muốn phát điện vượt công suất so vớ thiết kế có được không ?…. hàng loạt câu hỏi sẽ được đưa ra nhưng để giải quyết các vấn đề này cần phải theo dõi các thông số chi tiết kỹ thuật tuabin – máy phát – … xem có phù hợp hay không ?

Nhưng nếu phát vượt công suất chắc chắn máy phát điện sẽ là thiết bị ảnh hưởng đầu tiên , nóng lên và giảm tuổi thọ . Và nếu khi phát điện gặp sự cố phải tắt máy khẩn cấp và đột ngột sẽ gay ra sự cố lớn do áp lực tăng cao.

Ví dụ thực tế của một đập thủy điện :

Khi cột nước 59 mét, Lưu lượng nước 11,3 máy phát điện ở khoản 5800KW, cái này đối với máy phát điện và tuabin là không có vấn đề, vấn đề chính là khi gặp phải sự cố mất điện đột ngột hoặc một lỗi xảy ra cần phải khẩn cấp phải tắt máy, và lần này xoắn tuabin đường ống áp lực trong nước để sản xuất  nước búa nước , còn được gọi  áp lực tăng. áp lực tăng nói chung phù hợp với thiết kế của 45%, đó là khi 45 m nước đầu (tức là áp lực 0.45MPA) làm việc, tắt máy khẩn cấp sẽ đường ống áp lực và tua bin giống ốc xoắn để áp lực được tăng lên 0.45MPA * 145% = 0.6525MPA (điều này được thiết kế ban đầu được bảo lãnh), nếu chúng ta để cho hệ thống hoạt động trong 59 m nước đầu (tức là áp lực 0.59MPA), áp lực của một tắt khẩn cấp tăng lên 0.59MPA * 145% = 0.8555MPA, so với 0.6525MPA áp lực tăng ban đầu, áp lực tăng lên 31,1%, so với thiết kế ban đầu áp suất làm việc 0.45MPA tăng 90%. Nếu bạn muốn được như vậy 59 mét hoạt động đầu, nó là cần thiết để đảm bảo rằng không có tắt máy khẩn cấp, tắt máy từ từ, hoặc các cài đặt của van giảm áp SURGE RELIEF VALVE, SURGE PRESSUR ĐỘT BIẾN ÁP tăng tạo ra khi điều khiển tắt máy nằm trong 0.6525MPA trở xuống.

Nếu nhà máy các bạn gặp trường hợp này vui lòng email thông tin về hoangxuanpc@gmail.com đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn giúp các bạn .

Save